Istota choroby - achondroplazja

Idź do spisu treści

Menu główne:

Istota choroby

Achondroplazja
  • Achondroplazja (ACH) jest chorobą o podłożu genetycznym, której główną cechą jest zachwianie proporcji ciała. Ponadto choroba charakteryzuje się bardzo krótkimi kończynami, natomiast głowa i tyłów są normalnej wielkości.


  • Schorzenie w równym stopniu dotyczy obu płci oraz wszystkich ras. Występuje z częstotliwością 1:25000 urodzeń.


  • Podłożem achondroplazji jest mutacja pojedynczego genu. Gen ten zlokalizowany jest na ramieniu krótkim chromosomu 4 (4p16.3). W postaci homozygotycznej, jest to mutacja letalna na poziomie zarodkowym – upośledzenie w życiu płodowym. W ponad 99% przypadków tej choroby dochodzi do różnego typu mutacji receptora dla czynnika wzrostu fibroblastów (fibroblast growth factor receptor 3, FGFR3). Jest to zwykle mutacja punktowa, polegająca na substytucji Gly380Arg. Choroba ta w 80% przypadków powstaje de novo. Częstość występowania tej mutacji wzrasta w przypadku ojca w wieku powyżej 35 lat[2].


  • Można wyróżnić dwa okresy krytyczne osób, które chorują na tą chorobę jest to okres do 4 roku życia i po 40 roku życia. 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego